SPLENDORS OF THE SUN AND THE MOON

SPLENDORS OF THE SUN AND THE MOON

SPLENDORS OF THE SUN AND THE MOON
Contemporary Art Exhibition of China
MUSEUM FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA
Venice, Italy
From 06/06 – 20/07/2018

Curator:
Bertola Chiara, Tong Yanrunan
Organizer: 
Venice City Government
Undertaker: 
Querini Stanleah Foundation Museum Co-organizers: Venice University • Venice Academy of Fine ArtsVenice Museum Alliance • We Exhibit West Lake Museum of Contemporary Art

List of artists:
Qui Deshu • Yang Jiecang • Tan Ping • Yang Shu • Shi Jinsong • Shen Fan • Ma Shuquing • Qin Feng • Li Lei • Yang Mian • Xu Bing • Sui Jianguo • Ding Yi • Zhang Fangbai • Ding She • Gu Wenda • Deng Guoyuan • Hong Ling • Zhan Wang • Tai Xiangzhou • Wang Yabin • Hong Ling • Wang Tiande • Cui Xianji • Chen Wenling • Tong Yanrunan

Splendors of the sun and moon
By | 2018-06-22T09:35:54+00:00 May 8th, 2018|Categories: Exposition|Comments Off on SPLENDORS OF THE SUN AND THE MOON